top of page

Het menselijke gedrag heeft me van jongs af aan gefascineerd. Met name de relatie tussen hersen- en gedragsprocessen; dit is dan ook de reden dat mijn achtergrond in de neuropsychologie ligt (UvA, afgestudeerd in 2008). Binnen deze stroming heb ik naast degeneratieve hersenziekten ook het enorme potentieel gezien van ons brein. Andersom zijn denkprocessen en ons handelen ook van invloed op het brein. Later heb ik me dan ook meer verdiept in stromingen die positief van invloed kunnen zijn op de werking van het brein; waaronder de cognitieve gedragstherapie (denken/doen), hartcoherentie en de haptonomie (leer van gevoelsleven). Deze stromingen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een balans tussen deze zorgt voor meer weerbaarheid en stabiliteit. Indien ratio en gevoel meer in evenwicht zijn, zal je ook beter bewust zijn van je behoeften en daar in overeenstemming naar kunnen handelen.

Gedurende mijn loopbaan heb ik in verscheidene behandelsettings ervaring opgedaan en met meerdere doelgroepen gewerkt, waaronder ouderen (neuropsychologisch onderzoek), kinderen (neurofeedback) en (jong)volwassenen (cognitieve gedragstherapie, ACT, The Work van Byron Katie en hartcoherentie). Sinds 2018 heb ik ervoor gekozen om voor mezelf te beginnen; een uitdagende stap die me veel voldoening geeft. Rust, ruimte en tijd zijn hierin een enorme meerwaarde om mijn vak goed te kunnen uitoefenen.

De praktijknaam: KON·TAKT

De betekenis van het woord contact dekt een belangrijke lading, waar mijn visie goed bij aansluit.

De betekenis van con·tact wordt omschreven als:

Aanraking, verbinding, voeling: in contact komen (met)


Op meerdere vlakken is dit thema van wezenlijk belang.

Verbinding met jezelf en met de ander

De kwaliteit van leven wordt mede gevormd door de kwaliteit van je relaties. Betekenisvolle relaties zijn dan ook essentieel voor de veerkracht in je leven. Wil je echter in verbinding treden met een ander, dan is het belangrijk om ook in verbinding te blijven met jezelf. Je eigen waarden, behoeftes en wensen. Bij tegenslag, verlies, ziekte of grote/kleine levensgebeurtenissen kan het zijn dat je de verbinding met jezelf kwijt bent. Aanpassing/adaptatie en het ontwikkelen van overlevingsstrategieën kunnen dan functioneel zijn. Worden deze disfunctioneel dan is bewustwording en het erkennen van de patronen de eerste stap om weer terug in verbinding te komen met jezelf, op weg naar herstel.

 

Tijdsgeest

Het ‘con·tact’ anno 2018 is voor de meesten die zich bij mij aanmelden in zeer korte tijd van vorm veranderd. Het informatietijdperk is ingericht op snelheid, maakbaarheid, presteren en perfectie. Eigenlijk is de enige constante de veranderlijkheid. De mogelijkheden zijn duizelingwekkend interessant. De digitale revolutie heeft ons nog nooit zoveel kennis en connecties wereldwijd gebracht. De toename aan contacten heeft echter niet voor meer verbinding gezorgd. Sterker nog, het individualisme viert hoogtij, terwijl we van nature gewired zijn voor sociale interactie.

Ook zorgt de digitale revolutie voor een tsunami aan prikkels. Een gegeven waarop ons verouderde stresssysteem niet is mee geëvolueerd. Dit zorgt voor een continue staat van paraatheid en chronische stress. De sleutel hierin is m.i. kennis over het stresssysteem vanuit de psycho-biologie (CSR®-Methode), hoe aandacht werkt en onderzoeken waar we invloed op hebben, zodat we minder reactief in het leven komen te staan. Hierin kan ook verbinding vanuit eigen behoeften en waarden een eerste stap zijn om tegengewicht te bieden en focus aan te brengen.

 

Tact – tactiel –aanraking/voeling

In de westerse wereld zijn velen met een sterk rationeel besef opgevoed. “Ik denk dus ik ben (Descartes)”. De voordelen van het cognitieve vermogen tav probleemoplossing, uitvindingen, het executief functioneren etc zijn natuurlijk eindeloos. Voor het verwerken van meer emotioneel beladen onderwerpen werkt het verstand echter niet altijd even secuur. Gedachten, aannames, betekenissen en de verhalen waar we ons als mens mee kunnen identificeren spelen zich af in het brein, het cognitieve bewustzijn. Ons gevoelsleven ervaren we echter meer in het lijf. Naast de geheugenstructuur in het brein (hippocampus) hebben we ook een lichaamsgeheugen waarin veel emoties en gevoelens liggen opgeslagen. Hoe het verstand je voor de gek kan houden, houdt het lichaam je vrijwel altijd een reele spiegel voor; the body keeps the score. Lichaamsbewustzijn is dan ook van essentieel belang voor zelfkennis. De een voelt wat teveel en wordt overspoeld, de ander denkt wat teveel en raakt verwijderd van zichzelf. Ook hierin is de verbinding tussen lichaam en geest van groot belang voor het evenwicht. Haptonomie houdt zich met name bezig met het gevoelsleven; takt/aanraking (*)/doorvoelen is daarin een wezenlijk onderdeel.

 

Een uitdaging voor velen – waar ik uiteraard zelf ook veel mee oefen – is balans.

Balans tussen denken en voelen, autonomie en verbondenheid, inspanning/ontspanning, onderprikkeling en overprikkeling en dit is voor ieder een eigen pad om te onderzoeken. Eigen waarden kunnen hierin richting geven in wat goed en passend is voor jou. Elk mens heeft een enorm potentieel. Ik loop graag een stukje mee op je pad om dit potentieel naar boven te halen.

 

Karlijn Nienaber

* Ik werk vanuit de grondbeginselen van haptonomie. Aanraking is dan ook geen onderdeel van mijn behandeling. Hiervoor verwijs ik je graag naar een haptotherapeut (zie ook onder kopje samenwerking).

bottom of page