top of page

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

 

Bij praktijk Kon·takt wordt psychologische zorg geboden binnen de onverzekerde en verzekerde zorg. 

Individuele behandelingen worden niet altijd vergoed door de zorgverzekeraar. Er moet voldaan worden aan enkele eisen:

  • Er dient sprake te zijn van een geldige verwijsbrief van de huisarts. Let op: er zijn veel hulpvragen die helaas niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, ook leidt een verwijsbrief van de huisarts niet per definitie tot een vergoed zorgtraject. Informeer bij jouw zorgverzekeraar als je hier mee informatie over wilt. 

  • Er dient sprake te zijn van een officiele DSM-V diagnose die vergoed wordt. Of daar sprake van is, onderzoek ik tijdens het intake gesprek. 

  • Jouw zorgverzekeraar dient een contract te hebben met Caredate. Via deze samenwerkingspartner lopen al mijn vergoede trajecten. Voor al jouw vragen over wat er wel en niet vergoed wordt bij jouw zorgverzekeraar kan je contact opnemen met Caredate (https://www.caredate.nl/praktisch/vergoedingen). Zij kunnen al jouw vragen beantwoorden. Houdt er rekening mee dat de behandeling onder het wettelijk verplichte eigen risico valt       
    (€ 385).

Indien er sprake is van vergoede zorg werk ik enkel binnen de BGGZ. Dat houdt in dat het traject kortdurend is (max 10-15 sessies). Indien je na dit vergoede traject alsnog behandeling zou willen ontvangen, dan zal ik onderzoeken of dat nog passend is in mijn praktijk, in dat geval zijn de kosten voor eigen rekening (zie tarieven hieronder), of mogelijk doorverwijzen. 

Tarieven onvergoede zorg:
 

Bepaalde klachten komen niet in aanmerking voor onvergoede zorg, zoals burn-out, aanpassingsproblematiek, relatieproblemen en rouw. 

Ook kiezen sommige clienten er bewust voor om zelf te betalen, zonder diagnose, dat is ook mogelijk (indien mijn expertise toereikend is voor de hulpvraag).

  • Intake: € 135,00 * per sessie van 60-75 minuten.

  • Sessie: € 115,00 * per sessie van 45 minuten

* Vrijgesteld van BTW. Dit geldt voor medische beroepsbeoefenaren die niet onder de Wet BIG vallen, maar persoonlijke gezondheidskundige zorg van de mens bieden met een gelijkwaardig kwaliteitsniveau als bevoegde Wet BIG-beroepsbeoefenaren. Individuele psychologische behandelingen zijn doorgaans vrijgesteld van BTW. 

 

AFZEGGEN

Indien je een afspraak wilt afzeggen, geen probleem. Zorg er dan echter wel voor dat je dit uiterlijk 24 uur van te voren doet, zodat ik de plek nog een ander kan voorleggen. Later of niet afgezegde afspraken moet ik helaas in rekening brengen (kosten: €50).

bottom of page