top of page

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

Binnen dit model wordt een belangrijke samenhang verondersteld tussen gedachten, gevoelens en gedrag in een gegeven situatie. Hierbij gaan we er vanuit dat niet een situatie bepaalt hoe jij je voelt, maar de gedachten die jij hebt over deze situatie. Deze gedachten zijn vaak onbewust en worden heel snel gevormd, daarom worden dit de automatische gedachten genoemd. Deze automatische gedachten komen voort uit dieperliggende kerngedachten die je gedurende je leven hebt gevormd of belangrijke assumpties. De effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en duren over het algemeen kort.

ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)

ACT is een derde generatie gedragstherapie die verschillende werkzame technieken met elkaar combineert met als gevolg psychologische flexibiliteit. De therapie richt zich niet zo zeer op het bestrijden van klachten, maar op het versterken van copingvaardigheden. Een groot verschil met CGT is dat je niet probeert de inhoud van je cognities te veranderen (gezien de dialoog tussen gedachten in hetzelfde neurale netwerk plaatsvindt), maar dat je gaat onderzoeken hoe je je verhoudt tot die klachten / je relatie tot de problematiek. Vanuit aanvaarding (actieve acceptatie) komt er ruimte en energie vrij om je te richten op een waardegericht leven. ACT combineert mindfulness met gedragstherapeutische technieken. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

HAPTONOMIE

Naast mijn achtergrond in de meer 'hoofdige' therapieën, ben ik eveneens geschoold in de grondbeginselen van de haptonomie (leer van het gevoelsleven). Ik vind het dan ook van essentieel belang om voorbij de cognities en het gedrag te kijken. We zijn vooral gericht op het denken (cognitie) en het verstand. De kennis van het lichaam is daarentegen ook van onmisbare waarde en liegt vrijwel nooit. De behandeling zal dan ook elementen van de haptonomie bevatten, met als doel een evenwichtige balans tussen het lichamelijke en cognitieve bewustzijn.

CSR®-METHODE BIJ STRESSKLACHTEN EN BURN OUT

Indien er sprake is van stressgerelateerde klachten, overbelasting, overspanning of burn-out werk ik volgens de CSR®- methode. Ik ben erkend CSR®-coach en partner van het CSR-centrum: een expertisecentrum op het gebied van stress- en burn-outcoaching – met een wetenschappelijk onderbouwde en bewezen effectieve psycho-biologische aanpak. CSR staat voor Chronic Stress Reversal. De focus ligt hierbij in eerste instantie op het keren van het roofbouw proces, zodat het fysieke herstel in gang kan worden ingezet. De aanpak is psycho-biologisch van aard; dit heeft betrekking op drie niveaus; lichaam, gedrag en psyche. Je wordt hierin gefaseerd begeleid, waarin de eerste fase het fysieke herstel betreft, waarna later wordt over gegaan op het mentale/emotionele en cognitieve deel, zelfmanagement en re-integratie. Doel is om neurohormonaal weer in balans te komen; daarvoor is het belangrijk om de juiste stappen op het juiste moment in het herstelproces te nemen. Begeleidend filmpje geeft heldere informatie over de stressbiologie en hoe een burn-out kan ontstaan (www.csrcentrum.nl)

bottom of page